Vem är beroende?


 • Tankemässig upptagenhet: använder mycket tid till att tänka på alkohol/droger, ser fram emot nästa tillfälle dricka/droga, planerar livet kring att dricka/droga eller planerar alkohol/drogfria perioder s.k. vita veckor.
 • Dricker/drogar i ensamhet: använder alkohol eller droger hemligt och i ensamhet, känner stark längtan efter den första drinken/fixen.
 • Använder för effekten: för att få en kick, bli påverkad eller bedövad, påverka tankar, känslor eller beteende.
 • Skyddar förrådet: gömmer alkohol eller droger för att vara säker på att det alltid finns till hands, ser alltid till att det finns pengar att skaffa alkohol eller droger. Inte alltid villig att dela med sig till andra.
 • Använder mer än planerat: inga garantier vad som kommer att hända efter den första drinken eller fixen.
 • Känslor av skuld och ånger: känner sig ledsen över vad man gjort eller sagt, över att ha sårat och gjort andra ledsna.
 • Ökad tolerans: använder större mängder än andra. Börjar behöva mer för att få samma effekt. När sjukdomen utvecklas minskar toleransen.
 • Blackout av minnet: kommer inte ihåg vad som sades eller gjordes eller platsen det ägde rum.
 • Hittar ursäkter för att dricka/droga: min partner gjorde mig arg, min chef är en omöjlig människa, jag har ett tufft liv.
 • Svikna löften: lovar sig själv eller andra att de skall dricka/droga mindre eller sluta helt och hållet. Menar det då det sägs men kan inte hålla löftet.
 • Geografisk flykt: tror att en ny start, på ett nytt jobb, i ett nytt hus, i ett nytt land med en ny familj hjälper.
 • Undviker familj och vänner: speciellt då man söker anledning att använda alkohol eller droger. Börjar så smått att undvika aktiviteter där man inte kan använda alkohol eller droger.
 • Darrningar och skakningar på morgonen: måste ha alkohol eller droger för att fungera.
 • Börjar blandmissbruka: använder andra droger för att försöka kontrollera användningen av sin favoritdrog.
 • Fortsatt användning: trots upprepade negativa konsekvenser och omgivningens ökande oro.

Om du känner igen tre eller fler av symptomen ovan föreligger antagligen ett beroende.