Senaste nytt från Trappa Upp

Vi har nu bedrivit Öppenvårdsverksamhet för personer med missbruk/beroende i sju år och mer än hälften av de som genomgått vår behandling är fortfarande nyktra och drogfria.

För att ge möjlighet för fler att upptäcka livet utan droger har vi något som vi kallar för ”Motivationsmånad”. Under en månads tid kan klienten få känna på vad det innebär att vara i behandling, utan att binda sig till hela behandlingsperioden. Det behöver inte kännas som ett misslyckande om klienten inser att han/hon inte är redo, eller att vår öppenvårdsform inte passar klienten. Istället kan det bli en viktig erfarenhet och motivation att gå vidare i sitt förändringsarbete i någon annan typ av behandling. Alternativt att klienten vill fortsätta och fullfölja behandlingen på Trappa Upp, den resterande tiden.

Trappa Upp erbjuder deltagarna Arbetslivsinriktad Coaching i senare delen av primär behandlingen. Planering av samtalen görs i samråd mellan deltagare, kontaktperson och coach. Syftet med det första samtalet är att kartlägga deltagarens utbildnings bakgrund,tidigare erfarenheter av arbetslivet, inventera styrkor och intressen. Fokus för det andra samtalet är att coachen stöder deltagaren i att klargöra vilka alternativ som finns för återgång i arbete/studier. Det tredje samtalet syftar till att stödja deltagaren i att besluta sig för vad som är nästa steg (praktik, arbetsträning, studier mm). Under eftervården finns möjlighet till ytterligare arbetslivsinriktad coaching.

Vi lägger också mycket fokus på Återfallsprevention. Varje torsdag har vi en grupp som jobbar kontinuerligt att antingen inventera ett återfall eller i preventivt syfte lära sig sina återfallssignaler och triggers för att förhindra ett återfall. Skulle en deltagare ta återfall under Eftervårdstiden finns det möjlighet att vara med i denna grupp, som ett komplement till Eftervården, utan någon extra kostnad för Uppdragsgivaren.

Ytterligare ett komplement till Eftervården är kostnadsfria Sorgbearbetningskurser där man kan få hjälp att bearbeta och bli läkt från olika förluster i livet som annars kan vara en orsak till återfall. Två av oss är certifierade Sorgbearbetnings handledare. Dessa kurser är också öppna för allmänheten, men då till en kostnad på 2300 kr.

Varmt Välkommen att komma på studiebesök med klienter. Hör gärna av dig om du har några frågor. Tel. 031-120287 eller 0705-281435 eller bittan.ekman@gmail.com

Bittan Ekman

Föreståndare och Drog /Alkoholterapeut

Hem