Problem med droger eller alkohol?

Hos oss på Trappa Upp kan du få en omfattande information om beroende problematiken och hur den fungerar.

Ibland kan det vara svårt att se sitt egna beroende och att våga be om hjälp.
En person som har ett beroende fungerar ofta på så sätt att att personen har en inbyggd försvarsmekanism som gör att personen ena dagen kan känna sig väldigt motiverad till att få hjälp till att andra dagen helt förneka att han/hon har problem och behöver hjälp.
Denna sjukdom är listig, stark och falsk.

Det är svårt för nära och kära att motivera en beroende till hjälp som själv inte vill.
Personen ifråga måste själv komma till en insikt eller nå sin egna ”botten” genom konsekvenser och dylikt.
Det kan vara bra att en utomstående på ett lugnt sätt kan förklara det som den beroende gör allt i sin makt att förneka. I syfte att personen med problemet skall få kunskap och motivation att ta emot hjälp med behandling.

Enligt lagen så är arbetsgivaren skyldig att hjälpa, utreda och rehabilitera anställda som drabbats av en sjukdom som omöjliggör fortsatt arbetsinsats.
Ta kontakt med din personalchef , arbetsledare eller företagshälsovård.
Du kan lita på att du får vara anonym och att du får den hjälp du behöver.

Socialtjänsten är enligt lag skyldig att hjälpa människor med en beroendeproblematik.
Ring din kommuns växel och fråga efter den avdelning som handlägger missbruksfrågor.
I många kommuner finns det också möjlighet att din arbetsgivare och kommunens socialtjänst kan samarbeta genom att dela på den totala behandlingskostnaden.

Naturligtvis finns det också en chans till att betala behandlingen privat.
Har du frågor så är du välkommen att ringa till oss på 031-120287.
Eller maila oss: bittan.ekman@gmail.com