Samarbetspartners

Eftersom TrappaUpp är med i Kyrknätet för socialt arbete finns ett gott samarbete upparbetat mellan de olika organisationerna. Dessa är TrappanerStadsmissionen, Räddningsmissionen, Frälsningsarmén, LP-Stiftelsen och Betelskeppet.

Vårt stadsråd Dario Espiga stöder också vårt arbete.

Vi har ett gott samarbete med Nordhemskliniken, där flera av våra klienter går och tar regelbundna urin och utandningsprover. Steve Ottosson terapeut och ansvarig för Nordhemsklinikens Motivatörsutbildning är vår handledare och regelbunden gästtalare. Claes Sjöberg är också en uppskattad talare i vår behandling.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har vi regelbunden kontakt med i arbetet med våra klienter, ex. arbetspraktik, lönebidrag, plan för rehabilitering m.m

IOGT och Länkarna har vi kontakt med, för att kunna slussa in våra klienter i deras drogfria nätverk och aktiviteter.

Olika kyrkor i vår stad stöder Trappa Upp och utgör också viktiga mötesplatser, och aktiviteter som Alpha kurser m.m.

Vi har kontakt med ett flertal företag/ arbetsplatser där våra klienter kan arbetsträna om det finns intresse för det.

En lärare från Handelshögskolan deltar i vår behandling för att uppmuntra till företagsamhet, utvecklandet av sina naturliga gåvor för att kunna förverkliga sina framtidsdrömmar.

Vi har gott samarbete med Kriminalvården  och Frivården för kontraktsplaceringar m.m

BonaVia som erbjuder stödgrupper till hela familjen, men framförallt till barnen, kommer och berättar om sitt arbete.

KRIS Kriminellas Revansch i Samhället föreläser och informerar om sin verksamhet.

Vi har god kontakt med många SiS-hem vid LVM placeringar.

Vi samarbete med Beroende kliniken samt olika Öppenvårds mottagningar som Centrum-och Järntorgsmottagningen, Psykiatrisk Öppenvård i Östra Göteborg med flera.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har vi regelbunden kontakt med i arbete med våra klienter, ex. arbetspraktik och plan för rehabilitering.

Hem