Om Trappa Upp

 

Innehåll av Trappa Upps primärbehandling, 16 veckor

 • Presentation av 12-stegsprogrammetPresentarion Trappa Upp rev.
 • Sjukdomsbegreppet och beroendeutvecklingen
 • Självbild- Självkänsla
 • Holistiska hjulet: Psykiskt, Fysiskt, Emotionellt, Socialt, Andligt
 • Vilja och Värderingar
 • Medberoende
 • Kognitivt tänkande – Hur tankar, känslor och beteende hänger ihop
 • Hantering av skuld och skam
 • Hur hanterar jag min ilska och andra känslor?
 • Kommunikation – Relation
 • Familjen, Anhörighelg
 • Kriminalitet
 • Återfallsprevention
 • Framtidsdrömmar – Att hitta sig själv och sin plats i livet
 • Sorgbearbetning
 • Stresshantering
 • Kost och hälsa

Förutom Beroendeterapeuter och Tolvstegsbehandlare är tre av oss KBT-terapeuter. En är Idrottslärare och Arbetscoach. Duktiga föreläsare med egen spetskompetens kommer och besöker oss som gästtalare. Vi har vår egen Husläkare och Sjukgymnast som besöker oss regelbundet, samt en Massör. Vi erbjuder NADA Öronakupunktur tre gånger i veckan, för de som vill ha hjälp att slappna av och reducera ”suget”.

Rådgivning i personlig tillväxt och hur man förverkligar sina idéer sker av Ola Ekman som är konsult i Tillväxt vid Handelshögskolans Entreprenörsutbildning och för Business Region Göteborg. Vi tror att våra deltagare behöver känna sig trygga i ett sammanhang, där de blir sedda och uppmuntrade där de befinner sig i livet. Därför gör vi en individuell planering med uppsatta mål och delmål för varje deltagare. Vår ambition är att kunna hjälpa våra deltagare att integreras i samhället efter fullföljd behandling med arbete eller fortsatta studier eller annan meningsfull sysselsättning. TrappaUpp är en ideell förening där olika kyrkor och kristna organisationer är medlemmar.

Trappa Upps Målgrupp

Jag har funnit under mina sju år först på Trappanér, som är ett Café för hemlösa människor, där många människor lever i ett aktivt missbruk, att de som lyckats bryta med ett långvarigt beroende är de som har anammat 12-stegsprogrammet. Det behövs ett strukturerat program för att komma ur de gamla djupt invanda hjulspåren, samtidigt som man behöver komma in i ett drogfritt sammanhang.

Sedan vi 2008 startade Trappa Upp, har mina erfarenheter ytterligare stärkts att 12-stegsprogrammet i kombination med andra läkande metoder är ett mycket effektivt program för att hjälpa människor ur sitt beroende och kunna få en förbättrad livssituation och livskvalitet. Vår erfarenhet är också att detta program inte bara är behjälpligt för de som har en längre beroendeproblematik utan även för yngre människor som i ett tidigt stadie har insett att de behöver hjälp att bryta sitt missbruk och destruktiva livsmönster.

Under de år som vi arbetat har vi tagit emot människor i alla åldrar allt från 18 till 65 år som har haft olika beroenden. Vanligast är naturligtvis alkohol, narkotika och tablettmissbruk, men också spelmissbruk, matmissbruk och kriminalitet. Eftersom vi som personal själva har erfarenhet av alla dessa typer av missbruk har vi också med framgång även kunnat hjälpa dessa människor. Det är oerhört viktigt att klienten möts med respekt för sin integritet och sitt eget värde, därför arbetar vi mycket med MI (Motiverande samtal) och att skapa en god arbetsallians där klienten känner sig accepterad och älskad, samt äger sitt eget ansvar i förändringsprocessen.

Min erfarenhet är att vår behandlingsform där vi når till hela människan, både fysiskt, psykiskt, socialt och andligt, kan hjälpa en bredd av ohanterliga livsmönster därför utvidgar vi vår behandling att även kunna ta emot samsjuklighet av olika slag, bl.a ångest-och depressionssjukdomar och andra neuropsykiatriska funktions- nedsättningar där ett missbruk också finns parallellt. Vi har redan tagit emot flera del- tagare med samsjuklighet och funnit att vårt program har fungerat mycket bra även för denna problematik, förutsatt att de klarar av att vara i en gruppsituation. Enligt de Nationella Riktlinjerna behöver man behandla både beroendeproblematiken och den psykiska sjukdomen samtidigt. God samverkan och tydlig ansvarsfördelning mellan Socialtjänsten och Hälso- och sjukvården och Trappa Upp är nödvändigt för att behandlingen skall lyckas för denna grupp.

Till vår hjälp konsulterar oss både i handledning av personal och i klient ärenden, Curt Nyström, psykiatriker, överläkare, medicine doktor, samt Roland Hellsten som är psykolog och har erfarenhet av framförallt ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

För mer information ring:

Verksamhetschef Bittan Ekman 0705-281435, mailadress bittan.ekman@gmail.com.