Behandlingscenter i Göteborg för personer med beroendeproblematik

Trappa Upps behandling vänder sig till personer med beroende av t.ex. droger, alkohol eller spel.

Kärnan för vår Öppenvård är ett Behandlingsprogram, med en primärbehandling som är 16 veckor, förlagd på fem dagar i veckan. Därefter Eftervård 1 dag i veckan under ett år, som kan kombineras med arbetsträning.

Behandlingen bygger på Tolvstegsprogrammet.
Vi erbjuder ett program som ser till hela människan; fysiskt, själsligt, socialt och andligt. Den består av föreläsningar, gruppterapi, enskilda samtal och fysisk träning. Vi har motiverande förhållningssätt där klienten uppmuntras att hitta sina inre resurser till förändring.

Det är viktigt i en persons tillfrisknande att också komma igång med meningsfull sysselsättning och samtidigt ha roligt. Varje vecka spelar vi biljard eller bowling eller någon annan fritidsaktivitet.

Vi går på tolvstegsmöten tillsammans två dagar i veckan och uppmuntrar våra deltagare att gå regelbundet på egen hand.

En dag per månad åker vi på en heldagsutflykt tillsammans ex. en skärgårdstur, besök på Nordens Ark, Marstrands fästning m.m

Vi försöker hjälpa våra deltagare att bygga drogfria nätverk.

Trappa Upp vill skapa en trygg bas, en miljö där deltagaren verkligen känner sig accepterad och får en känsla av tillhörighet. Samtidigt utmanar vi dem att våga ta steg till förändring i sitt liv.

Välkommen!

Bittan Ekman
Föreståndare, Drog-och Alkohol terapeut
Adress: Haga Kyrkogata 2, 411 23 Göteborg
Tel: 031-120287 eller 0705-281435, mail: bittan.ekman@gmail.com